Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken har til formål at oplyse den besøgende om, hvilke persondata hjemmesiden indsamler, hvordan, og hvem der behandler denne data.


Den skal også oplyse med hvilket formål kunders og besøgendes persondata bliver behandlet, og hvordan disse data bliver opbevaret


Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Klik herunder for at læse vores privatlivpolitik