Bestyrelsen GOG Håndbold

GOG Håndbolds ledes af en bestyrelse bestående af 9 menige medlemmer og 2 suppleanter. Det er bestyrelsen som har ansvaret for den daglige drift. Dette sker i samarbejde med klubbens trænere og frivillige, da klubben er bygget på frivillige kræfter.


Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således at 5 medlemmer vælges i ulige kalenderår, og 4 vælges i lige kalenderår. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.


Desuden vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisor suppleant. Valgene for disse gælder for et år.

Valgbare er de stemmeberettigede.


Du kan til højre se hvornår GOG Håndbolds bestyrelse mødes. Hvis du har spørgsmål til GOG Håndbolds bestyrelse, er du velkommen til at kontakte os.

Kommende bestyrelsesmøder

Der er i øjeblikket ingen fremtidige aktiviteter

Bestyrelsesmedlemmer

Profile Image
Formand
Søren Kuhr Nielsen
Næstformand
Trine Nielsen
Kasserer
Vivi Kildelund
Profile Image
Sekretær (bestyrelsen)
Ida Eskildsen
Menigt bestyrelsesmedlem
Jens Brandt
Profile Image
Menigt bestyrelsesmedlem
Jesper Madsen
Menigt bestyrelsesmedlem
Anne-Mette Oldelund Nydam
Profile Image
Menigt bestyrelsesmedlem
Malene Lauridsen
Profile Image
Menigt bestyrelsesmedlem
Kenneth Littau
Profile Image
Suppleant
Frederik Drøscher
Suppleant
Jonas Dyhr
Profile Image
Sekretær (GOG Håndbold)
Sandra Holm

GOG Håndbold ønsker at være en åben og gennemsigtig bestyrelse. Derfor besluttede bestyrelsen efter ønske på generalforsamling at man ville offentliggøre referater for at give omverden et bedre indblik i hvad der blev vendt og besluttet i bestyrelsen.


Du kan læse referaterne herover til højre