Klubbens værdier

Vi vil være Danmarks førende håndbold klub.

GOG Håndbold har et højt ambitionsniveau, og derfor er det vigtigt for os at have nogle parametre at måle ambitionsniveau på. Vi vil være Danmarks førende håndboldklub målt på:

- Sportslige resultater

- Talentudvikling

- Bredde

- Klubmiljø

- Træning

- Økonomi


Vores træning i GOG Håndbold skal udvikle individet på flere niveauer, og derfor skal vores træning være:


- Sjov for børn

- Udfordrende for ungdommen

- Tilpasset ambitionsniveauet for øvrige seniorhold

- Sjov, udfordrende og udviklende på alle niveauer


Spillernes sundhed går forud for sportslige resultater. Derfor arbejder vi med et højt fagligt niveau i sundhedssektoren med fokus på:


- Forebyggende træning

- Skadesbehandling

- Kostvejledning


GOG Håndbold er kendt for vores klubkultur. Den er meget uformel og det skyldes vi vil give plads til, at meget forskellige individer kan trives i GOG, dog er


- Klubben større end holdet

- Holdet større end individet

Vi er berømte for den særlige festkultur i GOG, og det skal vi fortsat være i fremtiden. Fester er vigtige for vores kultur og sociale sammenhold, og de skal derfor prioriteres højt på det enkelte hold og på tværs af hele klubben.


Vi afholder årligt 3 fester

- Temafest

- Julefrokost

- Aktivfest

Viden og indsigt i klubbens forhold er ofte en forudsætning for motivation og engagement i klubbens udvikling. Vi vil sikre et højt informationsniveau til alle interessegrupper.


Vores kommunikation foregår via Holdsport, Facebook/Instagram og vores hjemmeside.