Mød udvalget i GOG Garanter

De gule rødder – Garantudvalget består af

Aksel Strømkjær

Medlem

Niels Kildelund

Udpeget af GOG Håndbold bestyrelse

Niels Højgaard

Medlem

Svend Rosager

Medlem

Torsten Laen

Medlem