FORMÅL

 • At videreudvikle talentarbejdet i GOG Håndbold.
 • Tilbyde et netværk for tidligere og nuværende spillere, trænere, ledere, fans, tilskuere, håndboldelskere og øvrige personer med ”gule rødder”, der er villige til at støtte GOG Håndbold økonomisk.
 • Målet er at få skabt et netværk på 100 – 150 garanter.

 ØKONOMI OG ORGANISATION

 • GOG Garant koster kr. 600,00 – pr. sæson.
 • De indsamlede midler i GOG Garanter indsættes på en konto i Fynske Bank.
 • Midlerne på kapitalkontoen skal anvendes til udviklingsprojekter, som garantudvalget og bestyrelsen for GOG Håndbold er enige om.
 • Garantudvalget består af min. 4 personer.
 • Driftsomkostninger for GOG Garanter afholdes af GOG Håndbold. Udgifterne må maksimalt udgøre 10% af den indbetalte støtte.
 • Alle GOG Garanter modtager en kopi af underskrevet garantaftale.

 KOMMUNIKATION

 • Al kommunikation fra garantudvalget til garanterne sker elektronisk.
 • Der en underside for GOG Garanter på www.goghaandbold.dk.
 • På undersiden fremkommer alle relevante informationer til GOG Garanter.

 MODYDELSER

 • Garantudvalget arrangerer 2 årlige garantmøder (efterår og forår) i forbindelse med en ligakamp på hjemmebane. Garantmøder vil også indehold en orientering om status i GOG Håndbold sammen med eventuel underholdning.

GARANTUDVALGET:

 • Niels Højgaard (formand)
 • Svend Rosager (sekretær og kasserer)
 • Aksel Strømkjær
 • Torsten Laen
 • Niels Kildelund