Skip to main content

FORMÅL

 • At videreudvikle talentarbejdet i GOG Håndbold.
 • Tilbyde et netværk for tidligere og nuværende spillere, trænere, ledere, fans, tilskuere, håndboldelskere og øvrige personer med ”gule rødder”, der er villige til at støtte GOG Håndbold økonomisk.
 • Målet er at få skabt et netværk på 100 – 150 garanter.

 ØKONOMI OG ORGANISATION

 • GOG Garant koster:  600,00 pr. sæson for enkelt person, – kr. 900,00 for par, – Sæsonkortholdere kr. 400,00 for enkelt person, – kr. 600,00 for par.
 • De indsamlede midler i GOG Garanter indsættes på en konto i Fynske Bank.
 • Kontingent indbetales på konto Fynske Bank konto: 0817-8159436633 eller Mobil Pay nr. 13 45 69
 • Midlerne på kapitalkontoen skal anvendes til udviklingsprojekter af generel karakter som garantudvalget og bestyrelsen for GOG Håndbold er enige om.
 • Garantudvalget består af min. 4 personer. Heraf 2 garanter, 1 GOG Håndbold og GOG Sport.
 • Driftsomkostninger for GOG Garanter afholdes af konto oprettet under GOG Håndbold.
 • Alle GOG Garanter modtager en kopi af underskrevet garantaftale.

 KOMMUNIKATION

 • Al kommunikation fra garantudvalget til garanterne sker elektronisk.
 • Der en underside for GOG Garanter på www.goghaandbold.dk.
 • På undersiden fremkommer alle relevante informationer til GOG Garanter.
 • På facebooksiden “GOG Håndbold” kan du blive medlem af netværksgruppen “GOG Garant”

 MODYDELSER

 • Garantudvalget arrangerer 2 årlige garantmøder (efterår og forår) i forbindelse med en ligakamp på hjemmebane. Garantmøder vil også indehold en orientering om status i GOG Håndbold sammen med eventuel underholdning.

GARANTUDVALGET:

 • Preben Rasmussen (Formand)
 • Svend Rosager (sekretær og kasserer)
 • Per Lang (revisor)
 • Bent Hougaard
 • Jan Sabroe Thomsen