Skip to main content
GOG Håndbolds værdier

Vi vil være Danmarks førende håndbold klub.

Spillernes sundhed går forud for sportslige resultater. Derfor arbejder vi med et højt fagligt niveau i sundhedssektoren med fokus på

 • Forebyggende træning
 • Skadesbehandling
 • Kostvejledning

Vores værdier

Ambitionsniveau

Vi vil være Danmarks førende håndboldklub målt på

 • Sportslige resultater
 • Talentudvikling
 • Bredde
 • Klubmiljø
 • Træning
 • Økonomi

Træning

Træningen skal være

 • Sjov for børn
 • Udfordrende for ungdommen
 • Tilpasset ambitionsniveauet for øvrige seniorhold
 • Sjov, udfordrende og udviklende på alle niveauer

Sundhed

Spillernes sundhed går forud for sportslige resultater. Derfor arbejder vi med et højt fagligt niveau i sundhedssektoren med fokus på

 • Forebyggende træning
 • Skadesbehandling
 • Kostvejledning

Klubkultur

Vores kultur er meget uformel.
Vi vil give plads til, at meget forskellige individer kan trives i GOG, dog er

 • Klubben større end holdet
 • Holdet større end individet

Fester

Vi er berømte for den særlige festkultur i GOG, og det skal vi fortsat være i fremtiden.
Fester er vigtige for vores kultur og sociale sammenhold, og de skal derfor prioriteres højt på det enkelte hold og på tværs af hele klubben.

Kommunikation

Viden og indsigt i klubbens forhold er ofte en forudsætning for motivation og engagement i klubbens udvikling.
Vi vil sikre et højt informationsniveau til alle interessegrupper.