Skip to main content

GOG’S VENNER INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING

GOG’s venner afholder generalforsamling tirsdag d 8 juni k.l 19.30 i Gudmehallen.

Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag der ønskes behandles skal være formanden i hænde senest 1 juni 2021 til Annette Bindzus.