Skip to main content

GOG’s Venner indkalder til generalforsamling

Af 22. januar 2023GOG

GOG’s Venner afholder generalforsamling mandag den 30. januar 2023 kl. 19 30 i Gudmehallerne.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden Annette Bindzus tlf. 2238 7046 i hænde senest 23. januar 2023.